Strona poświęcona wiosce Goliszów.

Pierwsza świątynia w Goliszowie wzmiankowana była w 1399 roku. Kościół był gruntownie przebudowany w 1731 roku, zaś bieżące remonty przeprowadzano w 1917 i 1958 roku. Obecnie jest to obiekt orientowany, murowany, jednonawowy, z węższym prezbiterium oraz z czworoboczną wieżą od zachodu, w górnej partii przechodzącą w ośmiobok, o konstrukcji drewnianej. Zwieńczona jest ona trójstopniowym barokowym hełmem z podwójnymi prześwitami. Hełm zakończony jest iglicą z kulą i metalową chorągiewką wiatrową. Na elewacjach świątyni zachowały się fragmenty renesansowej dekoracji sgraffitowej. Cała świątynia przykryta jest łamanymi dachami mansardowymi, pokrytymi blachą, a wcześniej łupkiem. W całkowicie zbarokizowanym wnętrzu, krytym pozornym sklepieniem kolebkowym z lunetami zachował się drewniany barokowy ołtarz i ambona z około 1740 roku oraz kilka nagrobków z XVI i XVII wieku. W centrum ołtarza widnieje płaskorzeźba krucyfiksu na tle świętego Jeruzalem. Witraże w oknach kościoła pochodzą z okresu przebudowy kościoła w 1917 roku.